Căutare
Căutare

Politica de rambursare

Dreptul de revocare pentru consumatori
(Un „consumator” este orice persoană fizică care încheie o tranzacție legală și care, într-o măsură foarte mare, nu poate fi atribuită activităților sale comerciale sau profesionale independente.)

Instrucțiuni de revocare

Drept de revocare
Aveți dreptul de a revoca acest contract în termen de o lună fără a specifica niciun motiv.
Perioada de revocare este de o lună cu efect din ziua respectivă,

- în care dvs. sau o terță parte desemnată de dvs., care nu este transportatorul, a intrat în posesia produselor, cu condiția să fi comandat unul sau mai multe produse în cadrul unei comenzi standard și acest/aceste produs/produse este/sunt livrate uniform;

- în care dvs. sau o terță parte desemnată de dvs., care nu este transportatorul, a intrat în posesia ultimului produs, cu condiția să fi comandat mai multe produse în cadrul unei comenzi standard și aceste produse să fi fost livrate separat;

Pentru a vă exercita dreptul de revocare, trebuie să ne informați (Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, adresa de email: info@cleanbeauty.ltd) cu privire la decizia dvs. de a revoca acest contract prin intermediul unei declarații clare (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau email). Pentru a face acest lucru, puteți utiliza modelul atașat de formular de revocare, care însă nu este obligatoriu.

Pentru a proteja perioada de revocare, este suficient să trimiteți notificarea cu privire la exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea perioadei respective.

Consecințele revocării

Dacă revocați acest contract, vom rambursa toate plățile pe care le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care decurg din faptul că ați ales o altă modalitate de livrare decât cea mai rezonabilă livrare standard oferită de noi), imediat și cel târziu în termen de 14 zile de la data la care am primit din partea dvs. notificarea cu privire la revocarea acestui contract. Pentru această rambursare vom utiliza aceleași mijloace de plată ca și cele pe care le-ați utilizat în timpul tranzacției inițiale, cu excepția cazului în care am convenit în mod expres altfel; nu vi se vor percepe taxe datorate acestei rambursări.

Putem refuza rambursarea până când produsele ne sunt returnate sau până când ne-ați furnizat dovada că ați trimis produsele înapoi, în funcție de care dintre acestea survine mai devreme.

Trebuie să ne returnați sau să ne transferați produsele imediat și, în orice caz, cel târziu în termen de 14 zile, începând cu ziua în care ne informați despre revocarea acestui contract. Termenul limită este menținut dacă trimiteți produsele înainte de expirarea termenului limită de 14 zile.

Veți suporta costurile directe pentru returnarea produselor.

Trebuie să plătiți pentru orice devalorizare a produselor numai dacă această devalorizare poate fi atribuită manipulării dvs. care nu a fost necesară pentru verificarea stării, caracteristicilor și funcționalității produselor.

Criterii de excludere sau expirare

Dreptul de revocare nu este disponibil pentru contracte


- de livrare a produselor care nu sunt prefabricate și pentru a căror fabricare este importantă o selecție individuală sau o stipulare de către consumator sau care sunt adaptate în mod clar cerințelor personale ale consumatorului;
- de livrare a produselor care se pot altera rapid sau a căror dată de expirare ar fi depășită rapid;
- de livrare a băuturilor alcoolice al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, care pot fi livrate însă cel mai devreme la 30 de zile de la încheierea contractului și a căror valoare actuală depinde de fluctuațiile de pe piață, asupra cărora antreprenorul nu are nicio influență;
- de livrare a ziarelor, publicațiilor periodice sau revistelor, cu excepția contractelor de abonament. Dreptul de revocare expiră prematur în cazul contractelor


- de livrare a produselor sigilate care nu sunt adecvate pentru retur din motive de protecție a sănătății sau de igienă dacă sigiliul acestora a fost îndepărtat după livrare;
- de livrare a produselor dacă acestea au fost amestecate inseparabil cu alte bunuri după livrare, din cauza stării lor;
- de livrare a înregistrărilor audio sau video sau programelor software sigilate dacă sigiliul a fost îndepărtat după livrare.

Model - formular de revocare

(Dacă doriți să revocați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să ni-l returnați.)

- Către Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, adresa de email: info@cleanbeauty.ltd :

- Eu/noi (*) revocăm prin prezenta contractul încheiat de mine/noi (*) privind achiziționarea următoarelor produse (*)/furnizarea următorului serviciu (*)

- Comandat la (*) / primit la (*)

- Numele consumatorului (consumatorilor)
- Adresa consumatorului (consumatorilor)
- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul unei notificări scrise)
- Data

(*) Tăiați varianta incorectă.

Găsiți produsul dorit